top of page
Snösparven.jpg

Pågående projekt mm.

Pågår just nu, mindre servicearbete, renoveringar, mängder av laddboxmonteringar mm.

Större projekt, ombyggnation av lokal i krokomsporten till restaurang.

Pssst, kolla här!

Skattereduktion för installation av Grön Teknik

Du som väljer att installera Grön Teknik kan nu få

Skattereduktion enligt följande:

- Nätansluten solcellsanläggning    -20%

- Lagring av egenproducerad el      -50%

- Laddningspunkt för elfordon         -50% 

  ( Max 50,000 kr/år och person )

 

Avser arbete och material såvida att materialet köps av oss, i annat fall ges reduktion enbart på arbetskostnad. 

(avdraget görs direkt på fakturan) 

Mer info finns hos skatteverket.se

Välkomna! 

#Ladda #Skapa #Lagra

Smarta_koncept_ladd-4_1080x1080.jpg
Just nu!: Om
bottom of page