Snösparven.jpg

Pågående projekt mm.

Pågår just nu, nybyggnation fjällstuga i Trillevallen, undermätning av lokaler tillhörande Krokomsporten fastighet. Mindre servicearbeten, mm. 

Pssst, kolla här!

Skattereduktion för installation av Grön Teknik

Du som väljer att installera Grön Teknik kan nu få

Skattereduktion enligt följande:

- Nätansluten solcelssanläggning   -15%

- Lagring av egenproducerad el      -50%

- Laddstation för elfordon                -50% 

  ( Dock max 50,000 kr/år )


Avser arbete och material såvida att materialet köps av oss, i annat fall ges reduktion enbart på arbetskostnad. 

(avdraget görs direkt på fakturan) 

Mer info finns hos skatteverket.se

Välkomna! 

5d85d1980761b.jpeg