Snösparven.jpg

Pågående projekt mm.

Pågår just nu, mindre servicearbete, renoveringar mm.

Lite längre fram även flertalet sol-anläggningar som skall monteras :) 

Pssst, kolla här!

Skattereduktion för installation av Grön Teknik

Du som väljer att installera Grön Teknik kan nu få

Skattereduktion enligt följande:

- Nätansluten solcelssanläggning   -15%

- Lagring av egenproducerad el      -50%

- Laddstation för elfordon                -50% 

  ( Dock max 50,000 kr/år )


Avser arbete och material såvida att materialet köps av oss, i annat fall ges reduktion enbart på arbetskostnad. 

(avdraget görs direkt på fakturan) 

Mer info finns hos skatteverket.se

Välkomna! 

5d85d1980761b.jpeg