top of page
SoMe_1080x1080_200325-2.jpg

Elkedjans -våra, riktlinjer under Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer och rekommendationer.
Utöver det så håller vi situationen och dess utveckling under tät, daglig bevakning för att snabbt kunna reagera på utvecklingen.
Vi prioriterar hälsa och trygghet. Vid uppvisande av symtom stannar våra elektriker givetvis hemma. För vår, men framförallt din skull.
Vi har full förståelse även för din situation. Önskar du t ex lägga ut en nyckel inför vårt besök för att undvika fysisk kontakt går det naturligtvis bra.
Vi har infört nya rutiner vad det gäller vår logistik. Chaufförerna kommer inte i kontakt med våra medarbetare på vårt lager. Säkrare för chauffören, säkrare för oss, säkrare för dig. Vi tar krafttag för att se till att vår leveranssäkerhet till ska hållas så hög som möjligt.
Vi minimerar alla externa, fysiska möten och ersätter dem med digitala i den mån det är möjligt.
Dyker några frågor upp kring våra riktlinjer är du välkommen att kontakta oss. Se elkedjan.se för all kontaktinformation.

// Elkedjan

bottom of page